Ochrona praw własności intelektualnej Twojego MŚP – pomożemy Ci skorzystać z dofinansowania

7 lutego 2024 |

Ruszyła kolejna edycja programu dofinansowania „Ideas Powered for Business SME Fund”, którego celem jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. Fundusz MŚP 2024 jest następstwem ogromnego sukcesu edycji 2023, w ramach której wpłynęło ponad 35 000 wniosków.

O Programie Ideas Powered for Business SME Fund

Ideas Powered for Business SME Fund to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) we współpracy z krajowymi i regionalnymi urzędami ds. własności intelektualnej. Program oferuje wsparcie finansowe dla unijnych MŚP w formie bonów IP, obejmujących różne opłaty, usługi i prawa własności intelektualnej. Ochrona praw własności intelektualnej staje się nieodzowna w erze cyfrowej, a SME Fund oferuje wsparcie finansowe dla MŚP w formie voucherów. Te vouchery mogą być wykorzystane do ubiegania się o zwrot kosztów związanych z różnymi aspektami ochrony własności intelektualnej, takimi jak zgłoszenia znaków towarowych, wzorów, patentów, odmian roślin oraz usługi IP Scan. Wniosek o dofinansowanie może złożyć właściciel unijnego przedsiębiorstwa, pracownik lub upoważniony przedstawiciel działający w jego imieniu.

Jakie korzyści oferuje Fundusz MŚP 2024?

Fundusz MŚP oferuje 4 różne vouchery, które można wykorzystać do ubiegania się o zwrot kosztów różnych działań związanych z własnością intelektualną. Obejmują one zgłoszenia znaków towarowych, wzorów, patentów i odmian roślin oraz usługi IP Scan.

  • Bon 1: IP Scan. Otrzymaj do 1350 EUR na beneficjenta na usługi audytu i egzekwowania praw własności intelektualnej.
  • Bon 2: Znaki Towarowe i Wzory przemysłowe. 75% zniżki na podstawowe opłaty za zgłoszenie znaku towarowego i wzoru na poziomie UE, krajowym i regionalnym oraz 50% zniżki na podstawowe opłaty za zgłoszenie znaku towarowego i wzoru poza UE, co pozwala zaoszczędzić do 1.000 EUR.
  • Bon 3: Patent Nowość! Tegoroczny fundusz dla MŚP oferuje finansowanie jeszcze szerszego zakresu usług, w tym kosztów prawnych związanych z przygotowaniem i złożeniem europejskiego wniosku patentowego (maksymalnie do 50% lub 2 000 EUR, jeśli zostanie dostarczony przez profesjonalnego przedstawiciela z oficjalnej listy EPO).
  • Bon 4: Ochrona Odmian Roślin. Maksymalnie do 1500 EUR na beneficjenta! Zwrot 75% opłat za złożenie wniosku online i rozpatrzenie przez CPVO.

Ilość środków jest ograniczona – dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń

Fundusz MŚP 2024 został powołany na okres od 22 stycznia 2024 roku do 6 grudnia 2024 roku. W przypadku wykorzystania wszystkich środków przed końcem okresu składania podań, system online zostanie zamknięty, a wnioskodawcy zostaną o tym poinformowani na stronie SME FUND. Dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Szacowany budżet na 2024 r. wyniesie 18,85 mln EUR na bony pierwszy i drugi (IP Scan i ochrona znaków towarowych lub wzorów) oraz 1,15 mln EUR na bony trzeci i czwarty (patenty i odmiany roślin). Co ważne przyznanie dotacji nie koliduje z innymi dofinansowaniami uzyskanymi przez przedsiębiorców. Można ją otrzymać nawet, jeżeli jest się beneficjentem innych programów pomocowych. Należy pamiętać, że bony nie obowiązują wstecz. Koszty za działania zrealizowane przed otrzymaniem decyzji o dofinansowaniu nie mogą być refundowane.

Skontaktuj się

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o procesie składania wniosków Ideas Powered for Business lub chcesz omówić potrzeby związane ze znakami towarowymi i projektami Twojej firmy lub działania, które są najbardziej korzystne dla wykorzystania i ochrony Twoich praw własności intelektualnej, skontaktuj się z nami.Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ