NASZE SUKCESY – zwycięstwo przed NSA w sprawie znaku towarowego „SISU”

3 sierpnia 2022 |

Sukces Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy: zwycięstwo przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie znaku towarowego „SISU”, R.267339. Skarga kasacyjna, złożona przez uprawnionego do rodziny znaków towarowych „SISI”, została oddalona.

19 lipca 2022 roku przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie zakończyła się wieloletnia batalia, w której jednym z pełnomocników była mecenas Joanna Skrzeczkowska, koordynator Działu prawa własności intelektualnej naszej Kancelarii. Postępowanie dotyczyło rozstrzygnięcia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie zainicjowanej skargą na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny „SISU”, R.267339:

Kwestia unieważnienia znaku towarowego stanowiła przedmiot rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego już dwukrotnie, za każdym razem kończąc się wyrokiem korzystnym dla naszego Klienta, Pana Macieja Iżyckiego. Jednocześnie wyrok z 19 lipca 2022 roku oddalający skargę kasacyjną (sygnatura akt II GSK 2190/21), zakończył wieloletnie postępowanie i walkę o utrzymanie w mocy prawa ochronnego na znak towarowy.

Naczelny Sąd Administracyjny w swoim pierwotnym rozstrzygnięciu podkreślił, że przy ocenie podobieństwa oznaczeń należy wziąć pod uwagę odmienności pod względem wizualnym, opierające się na charakterystycznej grafice znaku „SISU” w zakresie zastosowanej czcionki i położenia liter w unikatowy wężyk. Więcej ciekawych szczegółów w uzasadnieniu wyroku z 7 listopada 2019 roku, sygn. akt II GSK 2441/17.

Długotrwały i wymagający poniesienia znacznych nakładów finansowych proces budowy marki, stanowiącej niezwykle istotny kapitał przedsiębiorstwa, a właściwie podstawę jego funkcjonowania, nie jest już zagrożony. Oznaczenie „SISU” cieszy się dużą rozpoznawalnością, m.in. stanowi oficjalną nazwę hali sportowej przy ul. Toruńskiej 59 w Bydgoszczy – „SISU ARENA”. Uprawnionemu nadal przysługuje wyłączność w zakresie zarobkowego i zawodowego korzystania ze znaku towarowego SISU dla zgłoszonych towarów i usług, a także możliwość zamieszczania symbolu „registered” w sąsiedztwie swojego oznaczenia.Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ