Do 1500 € dofinansowania na zgłoszenie znaków towarowych i wzorów przemysłowych

21 stycznia 2021 |

Już od 11 stycznia rusza program bonów własności intelektualnej, oferujący maksymalnie 1500 euro dofinansowania do zgłoszenia znaków towarowych i wzorów przemysłowych między innymi przed:

 • Urzędem Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej (EUIPO) pozwalającym uzyskać ochronę na całym obszarze Unii Europejskiej; czy
 • Urzędem Patentowym RP.

Komisja Europejska wraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) utworzyły fundusz dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w celu zabezpieczenia ich praw własności intelektualnej.  MŚP mogą otrzymać dotacje w wysokości maksymalnie 1500 euro z programu  ”The Ideas Powered for Business SME Fund” na usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej i/lub zgłoszenia znaków towarowych i wzorów przemysłowych/wspólnotowych na poziomie krajowym, regionalnych i unijnym.

CZY MOGĘ PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU? DEFINICJA MŚP.

Pierwszym warunkiem pozwalającym na zakwalifikowanie do kategorii MŚP jest posiadanie statusu przedsiębiorstwa. Czynnik decydujący stanowi zatem fakt pro­wadzenia działalności gospodarczej, w tym na własny rachunek, przez przedsiębiorstwa rodzinne i spółki lub jakiekolwiek inne podmioty wykonujące regularną działalność gospodarczą. Drugim krokiem jest określenie kryteriów kwalifikacyjnych oraz pułapów i progów, które należy zastosować.

W definicji MŚP uwzględnia się trzy następujące kryteria:

– liczbę zatrudnionych,

– obrót roczny,

– roczną sumę bilansową.

Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębior­stwa, które:

– zatrudniają mniej niż 250 pracowników oraz

– których obrót roczny nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przewyższa 43 mln EUR.

Poniżej prezentujemy zestawienie obrazujące wspomniany podział:

Kryteria oceny przedsiębiorców rozpatruje się w odniesieniu do ich wystąpienia w ostatnich 2 latach obrotowych.

Z JAKICH USŁUG MOGĘ SKORZYSTAĆ?

Program obejmuje dwa rodzaje usług:

75% zniżki na usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP scan). Usługa wstępnej diagnostyki odbywa się za pośrednictwem krajowych i regionalnych urzędów ds. własności intelektualnej w UE. Możliwość skorzystania z pomocy oferują Urzędy krajowe następujących państw: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Łotwy, Słowacji, Hiszpanii. 

50% zniżki na opłaty za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów. Zgłoszeń znaków towarowych i wzorów można dokonywać:

 • na poziomie krajowym w jednym z krajowych urzędów ds. własności intelektualnej w UE obejmujących 27 państw członkowskich;
 • na poziomie regionalnym w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu (obejmującym Belgię, Holandię i Luksemburg);
 • na poziomie unijnym w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – EUIPO (zrzeszającym wszystkie 27 państw członkowskich).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Składanie wniosków będzie możliwe w pięciu terminach, tzw. oknach, zgodnie z następujących harmonogramem:

11 stycznia 2021 – 31 stycznia 2021 roku;

1 marca 2021 – 31 marca 2021 roku;

1 maja 2021 – 31 maja 2021 roku;

1 lipca 2021 – 31 lipca 2021 roku;

1 września 2021 – 30 września 2021 roku.

Przy czym istotnym jest, że dotacje będą przyznawane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Można złożyć tylko jeden wniosek o usługę nr 1 (wstępną diagnostykę własności intelektualnej) lub usługę nr 2 (zgłoszenie znaków towarowych i wzorów) lub ich kombinację. Istnieje również opcja zamówienia jednej usługi w jednym oknie, natomiast drugiej w kolejnym.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK? 3 ETAPY

ETAP 1

 • Zapoznanie się z zaproszeniem do składania wniosków, dostępnym po linkiem: https://euipo.europa.eu/cosme/pl;
 • Złożenie wniosku na formularzu online;
 • Otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania podania;
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, otrzymanie decyzji o przyznaniu dotacji, którą należy zachować – będzie niezbędna w kolejnym etapie.

ETAP 2

 • W ciągu 30 dni od otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, dokonanie zgłoszenia znaku towarowego i/lub wzoru oraz uiszczenie opłaty w wybranym urzędzie ds. własności intelektualnej i/lub za usługę wstępnej diagnostyki.

ETAP 3

 • Po uiszczeniu opłat za usługi, złożenie wniosku o zwrot kosztów za pomocą linku dostępnego w otrzymanej pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, o której mowa w etapie 1;
 • Doręczenie wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania wniosku o zwrot;
 • Zwrot płatności w ciągu miesiąca. 

W przypadku pytań, niejasności jesteśmy do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt Działem Własności Intelektualnej Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k.:

radca prawny Joanna Skrzeczkowska

konsultant prawny Martyna LewandowskaTa strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ