Brexit a unijne znaki towarowe i wzory wspólnotowe

17 grudnia 2020 |

Ku końcowi zbliża się przełomowy 2020 rok, pełne skrajności, nieprzewidywalny, przepełniony zmianami, pozwalający wykorzystywać wrodzone mechanizmy adaptacyjne zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Nauczyliśmy się, że dystans społeczny nie oznacza samotności, a praca w domu może być równie efektywna. Z drugiej strony z nadzieją spoglądamy w przyszłość, wierząc, że nadchodzący rok zapewni nam upragnioną stabilizację. Niestety, zapominamy, że 2021 wcale nie oznacza powrotu do normalności, nawet tej określanej mianem „nowej”. Szczególnie, że już 1 stycznia będzie miało miejsce kolejne, bezprecedensowe wydarzenie, odmieniające znany i ustalony porządek polityczny oraz prawny. Mianowicie 31 grudnia 2020 roku upływa okres przejściowy dla Wielkiej Brytanii, która do tej pory, pomimo podpisania umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, była wciąż traktowana jak państwo członkowskie. Natomiast z nastaniem Nowego Roku uzyska status kraju trzeciego, czyli nie będzie związana unijnym prawem, a tym samym Brexit stanie się faktem. Jak się okazuje Brytyjczycy są również pionierami w wynoszeniu izolacji społecznej na kolejny poziom.

Jakie zmiany dla prawa własności intelektualnej nastąpią po dniu Brexitu, to znaczy już 1 stycznia 2021 roku?

Należy pamiętać, że z tą datą wszystkie nowe zgłoszenia unijnych znaków towarowych czy wzorów wspólnotowych będą miały ograniczony zakres terytorialny, to znaczy ich ochrona nie obejmie już obszaru Wielkiej Brytanii, zatem będzie rozciągała się jedynie na 27 państw członkowskich Unii Europejskiej.

W celu uzyskania takiej samej ochrony geograficznej jak przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, od 1 stycznia 2021 roku niezbędne będzie złożenie dwóch niezależnych podań o udzielenie ochrony, zarówno przed Urzędem Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej (EUIPO), jak i Urzędem Zjednoczonego Królestwa ds. Własności Intelektualnej (UK Intellectual Property Office, UKIPO – strona internetowa Urzędu: www.gov.uk).

Jaki natomiast los czeka unijne znaki towarowe, które zostały zgłoszone lub zarejestrowane przed wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej?

Odpowiedź na to pytanie zależy od statusu znaku towarowego czy wzoru wspólnotowego jaki miał przed 1 stycznia 2021 roku.

Co dalej ze zgłoszonymi unijnymi znakami towarowymi lub wzorami wspólnotowymi?

Jeśli procedura rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej lub wspólnotowego wzoru nie zostanie zakończona do upływu okresu przejściowego, to znaczy nie zostanie wydana decyzja o udzieleniu prawa przed 1 stycznia 2020 roku, uprawniony do wymienionych przedmiotów własności intelektualnej nie uzyska automatycznej ochrony na terenie Wielkiej Brytanii. W takim przypadku konieczne będzie złożenie przed Urzędem Zjednoczonego Królestwa ds. Własności Intelektualnej, w terminie 9 miesięcy licząc od 31 grudnia 2020 roku, wniosku o objecie ochroną wspomnianego znaku towarowego lub wzoru na obszarze Wielkiej Brytanii. Terminowe złożenie takiego podania umożliwi zachowanie daty pierwszeństwa wskazanej w EUIPO, nadanej zgłoszonym znakom i wzorom. Warunkiem jest jednak, aby wniosek dotyczył znaku czy wzoru identycznego ze zgłoszeniem w EUIPO. Oczywiście podanie będzie rozpatrywane zgodnie z prawem brytyjskim. Co ważne przy jego rozpoznawaniu konieczne będzie uiszczanie dodatkowych opłat przed Urzędem Zjednoczonego Królestwa ds. Własności Intelektualnej, jak również skorzystanie z pomocy brytyjskiego pełnomocnika.

Procedura „klonowania”

Nieco bardziej optymistycznie przedstawia się sytuacja prawna zarejestrowanego unijnego znaku towarowego oraz wzoru wspólnotowego. W myśl zasady poszanowania praw nabytych, otrzymają one bezpłatnie na terenie Wielkiej Brytanii swój krajowy odpowiednik, to znaczy będą korzystać z prawa do brytyjskiego znaku towarowego czy wzoru, bez konieczności ponownego poddania się wymagającej procedurze rejestracji przed Urzędem Zjednoczonego Królestwa ds. Własności Intelektualnej. Oznacza to, że znaki zostaną ujęte w rejestrze znaków towarowych czy wzorów przemysłowych Wielkiej Brytanii z taką samą datą zgłoszenia, rejestracji, pierwszeństwa oraz identycznym wykazem towarów i usług – w odniesieniu do znaków lub klasą klasyfikacji lokarneńskiej w przypadku wzorów przemysłowych. Zatem w brytyjskim rejestrze powstanie ich klon.

Co istotne numer rejestracji takiego znaku towarowego czy wzoru wspólnotowego będzie łatwy do zidentyfikowania. Zgodnie z przewidywaniami, brytyjski UKIPO zapewni sposób ustalenia nowych praw brytyjskich i odróżnienia ich od już istniejących na Wyspach znaków towarowych czy wzorów przemysłowych. Liczba przypisana do powielonego znaku będzie ostatnimi 8 cyframi unijnego znaku towarowego z prefiksem UK009. Natomiast w odniesieniu do wzorów wspólnotowych, ponownie zarejestrowany wzór powstanie na podstawie pełnego 13-cyfrowego numeru wspólnotowego wzoru poprzedzonego cyfrą 9.

Podsumowując, 1 stycznia 2021 roku nastąpi niejako rozszczepienie ochrony, a uprawnieni do unijnego znaku towarowego lub wspólnotowego wzoru przemysłowego, będą korzystali z dwóch samodzielnych, niezależnych praw:

  • unijnego znaku towarowego lub wspólnotowego wzoru, którego ochrona będzie obejmowała 27 państw Unii Europejskiej; oraz
  • krajowego znaku towarowego lub wzoru przemysłowego obejmującego terytorium Wielkiej Brytanii.

Poniżej pytania często zadawane przez naszych Klientów:

Według jakiego prawa nastąpi przedłużenie sklonowanego znaku towarowego lub wzoru wspólnotowego po BREXICIE?

Pewne komplikacje nastąpią dopiero w przypadku woli przedłużenia prawa ochronnego do znaku towarowego Unii Europejskiej lub wzoru wspólnotowego na kolejne okresy. Przypominam, że prawa ochronne na znak wygasa po 10 latach od dniach zgłoszenia, natomiast prawo z rejestracji wzoru już po 5 latach. Jeśli uprawniony do wskazanych praw własności intelektualnej będzie chciał przedłużyć je na dalsze okresy ochrony, zobowiązany będzie do przeprowadzenia procedury już zgodnie z prawem brytyjskim oraz dodatkowo przed Urzędem Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej.

Czy „sklonowany” znak towarowy musi być używany w Wielkiej Brytanii?

Nasi Klienci często zadają również pytanie o zakres używania znaku towarowego. Wiadomo, że zarejestrowane oznaczenie powinno być stosowane w obrocie, gdyż w przeciwnym razie grozi mu widmo wygaśnięcia. Zgodnie z postanowieniami umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, każde użycie „przeniesionego” znaku towarowego w Unii Europejskiej dokonane przed dniem wyjścia (tj. przed 1 stycznia 2021 roku), zarówno w Wielkiej Brytanii jak i poza nią, będzie uznane jako używanie „nowego” znaku brytyjskiego. Z drugiej strony uprawniony do znaku towarowego musi rozpocząć jego używanie na terenie Wielkiej Brytanii w przeciągu nieprzerwanego okresu 5 lat od daty wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

W jaki sposób będą procedowały sądy brytyjskie w toczących się postępowaniach dotyczących unijnych znaków towarowych lub wzorów wspólnotowych?

Niestety postępowania wszczęte i niezakończone przed 31 grudnia 2020 roku w Wielkiej Brytanii będą nadal rozpatrywane przez sądy brytyjskie, ale wszelkie przyznane w procesie środki prawne znajdą zastosowanie wyłącznie do „sklonowanych” brytyjskich znaków towarowych.

Kreatywni, jeśli macie dodatkowe pytania o prawa własności intelektualnej w dobie BREXITU – prosimy o kontakt!

Procedura wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych jest bardzo złożona, a jej konsekwencje dla unijnych praw własności intelektualnej niezwykle doniosłe. Wydaje się, że czeka nas kolejny przełomowy rok. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że żadne z wydarzeń, które będą miały miejsce w 2021 nie przyćmią BREXITU.

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ