Dofinansowanie unijne na ochronę IP w Twoim przedsiębiorstwie – zaoszczędź aż do 1000 €

25 stycznia 2023 |

Fundusz dla MŚP „Idee Powered for Business” – to już kolejna edycja programu dotacji utworzona w celu wsparcia praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw europejskich, zachęcająca do uzyskiwania ochrony praw na dobrach niematerialnych.

Program oferuje wsparcie finansowe dla unijnych MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej) w celu ochrony ich praw własności intelektualnej. Dofinansowanie stanowi inicjatywę Komisji Europejskiej realizowaną przez Urząd Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej (EUIPO) we współpracy z europejskimi krajowymi i regionalnymi urzędami ds. własności intelektualnej. Wsparcie finansowe oferowane jest za pośrednictwem funduszu MŚP w formie bonów IP, które obejmują różne opłaty, usługi i prawa własności intelektualnej, takie jak znaki towarowe i wzory. Od momentu uruchomienia inicjatywy w 2021 roku, wpłynęły wnioski od ponad 35.000 MŚP, a wskaźnik zadowolenia użytkowników wyniósł aż 94 %.

Wniosek o dofinansowanie może złożyć właściciel unijnego przedsiębiorstwa, pracownik lub upoważniony przedstawiciel działający w jego imieniu.

Na czym polega wsparcie? 

W nowej edycji programu można składać wnioski w ramach dwóch bonów:

BON 1 – Usługi pre-diagnostyki IP

BON 2 – Ochrona IP – zgłoszenie znaków towarowych oraz wzorów  

W Funduszu MŚP 2022 oba te działania mieściły się w ramach jednego bonu. 

Jak zwykle beneficjenci otrzymają do 90 % zwrotu kosztów:

BON 1: 90 % zniżki na usługi IP Scan obejmującą fachowe porady i wskazówki dotyczące strategii w zakresie własności intelektualnej, co pozwoli zaoszczędzić do 1.350 EUR.

BON 2: 75 % zniżki na podstawowe opłaty za zgłoszenie znaku towarowego i wzoru na poziomie UE, krajowym i regionalnym oraz 50 % zniżki na podstawowe opłaty za zgłoszenie znaku towarowego i wzoru poza UE, co pozwala zaoszczędzić do 1.000 EUR.

Nasi Klienci najczęściej korzystają z BONU 2, który pozwolił im obniżyć koszty uzyskiwania ochrony IP.

Ilość środków jest ograniczona – dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Fundusz MSP 2023 został powołany na okres od 23 stycznia 2023 roku do 8 grudnia 2023 roku. W przypadku wykorzystania wszystkich środków przed końcem okresu składania podań, system online zostanie zamknięty, a wnioskodawcy zostaną o tym poinformowani na stronie SME FUND. Dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń. W ciągu roku Fundusz przeznaczy na dofinansowanie łącznie 27,1 mln euro. Każde MŚP może otrzymać zwrot kosztów w wysokości maksymalnie 2.350 EUR, jeżeli skorzysta z BONU 1 oraz BONU 2.

Co ważne, przyznanie dotacji nie koliduje z innymi dofinansowaniami uzyskanymi przez przedsiębiorców. Można ją otrzymać nawet, jeżeli jest się beneficjentem innych programów pomocowych.

Należy pamiętać, że bony nie obowiązują wstecz. Koszty za działania zrealizowane przed otrzymaniem decyzji o dofinansowaniu nie mogą być refundowane.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o procesie składania wniosków Ideas Powered for Business lub chcesz omówić potrzeby związane ze znakami towarowymi, wzorami lub projektami Twojej firmy, jak również działania, które są najbardziej korzystne dla wykorzystania i ochrony Twoich praw własności intelektualnej, skontaktuj się z nami.Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ