„Chiński Armani” na lokalnym targu

14 września 2016 |

Poranne zakupy na lokalnym targu. Wybierasz kapustę, ziemniaki i gdzieś pomiędzy marchewką, a sałatą, ni z gruszki ni z pietruszki, znajdujesz pozornie markowe buty, spodnie, kurtkę i cokolwiek sobie zamarzysz. Idealnie odwzorowany znak towarowy błyszczy zachęcająco w słońcu, design, forma, wszystkie detale są identyczne lub niemalże identyczne z produktem, który widziałeś niedawno w sklepie, tylko o 200 % droższy. Sen czy jednak szara, chińska… tzn. polska rzeczywistość…?

 

 

Potop podróbek na polskich targach

 

Podróbki markowych produktów zalewają polski rynek. Wydaje się przy tym, że podmioty prowadzące wszelkiego rodzaju targi, lokalne hale targowe i pojedyncze stragany są wyjęte spod prawa i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, bo niby z jakiego tytułu? Udostępniają tylko przestrzeń, nie nakłaniając, a często nie wiedząc, że za pośrednictwem ich straganów łamane są prawa własności intelektualnej.

 

Nic bardziej mylnego.

 

Zgodnie z niedawno wydanym w trybie prejudycjalnym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 7 lipca 2016 roku (C-494/15) podmiot gospodarczy, który udziela osobom trzecim usługę dzierżawy lub poddzierżawy miejsc na placu targowym, dzięki którym osoby te mają dostęp do tego placu i oferują na nim sprzedaż towarów będących podróbkami towarów markowych, należy zakwalifikować jako „pośrednika, z usług którego korzysta strona trzecia do naruszania praw własności intelektualnej” w rozumieniu art. 11 zdanie 3 dyrektywy 2004/48 oraz art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29.

 

Charakter „pośrednika”

 

„Pośrednikiem” jest natomiast podmiot gospodarczy świadczący usługę, która może być wykorzystywana przez jedną lub szereg innych osób do naruszania praw własności intelektualnej, przy czym nie ma potrzeby, żeby utrzymywał z tą lub z tymi osobami szczególny stosunek. Ponadto, wskazane powyżej dyrektywy nakładają na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, że pośrednik, którego usługi są wykorzystywane przez osobę trzecią do naruszania praw własności intelektualnej będzie mógł, niezależnie od ponoszenia własnej odpowiedzialności, zostać zmuszony do podjęcia działań mających na celu zapobieżenie nowym naruszeniom.

 

Konsekwencje uznania podmiotu prowadzącego halę targową za „pośrednika”

 

Uznanie podmiotu prowadzącego stanowiska handlowe za „pośrednika” ma kolosalne znaczenie. Wyrok Trybunału umożliwia obecnie wystąpienie przez podmiot uprawniony czy to z praw autorskich czy z praw własności przemysłowej do podmiotu prowadzącego hale targowe z jednym z podstawowych i mających zasadnicze znaczenie roszczeń, a więc roszczeniem o zaniechanie (tzw. roszczenie zakazowe – art. 78 i 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również art. 296 ustawy prawo własności przemysłowej).

 

Uznanie portali internetowych za „pośredników”

 

Przypominam, że zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą Trybunału, portale internetowe umożliwiające sprzedaż towarów, a więc wszelkiego rodzaju serwisy aukcyjne oraz sklepy internetowe, również zostały zakwalifikowane do kategorii „pośrednika”, wobec którego można skierować roszczenia zakazowe (zob. wyrok TSUE z dnia 12 lipca 2011 roku, L’Oreal i Inn, C-324/09).

 

Nam, konsumentom, pozostaje szczegółowo badać każdy produkt przed jego zakupem. Natomiast właścicielom praw własności intelektualnej zalecamy monitorować sprzedaż podrobionych produktów oraz korzystać z uprawnień wynikających z uznania właściciela hali targowej za „pośrednika”, w szczególności, możliwości wystąpienia wobec niego z roszczeniami zakazowymi.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Skontaktuj się z doradcą

Porozmawiajmy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ