Dofinansowanie na ochronę praw własności intelektualnej

11 maja 2022 |

Urząd Europejski ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) uruchomił nową edycję Funduszu „Idee Powered for Business”, czyli programu wsparcia finansowego dla ochrony znaków towarowych, wzorów i patentów w sektorze MŚP (małych i średnich przedsiębiorców).

W 2021 roku Urząd Europejski ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wdrożył program wsparcia finansowego dla ochrony IP w przedsiębiorstwie. Natomiast w 2022 roku pojawiła się jego nowa edycja, tym razem przeznaczona dla ochrony znaków towarowych, wzorów i patentów. Wsparcie z Funduszu ograniczone jest do MŚP z siedzibą na terenie Unii Europejskiej. Wniosek o dofinansowanie może złożyć właściciel unijnego przedsiębiorstwa, pracownik lub upoważniony przedstawiciel działający w jego imieniu. 

Co ważne przyznanie dotacji nie koliduje z dofinansowaniami uzyskanymi przez przedsiębiorców na inne cele. Można ją otrzymać nawet, jeżeli jest się już beneficjentem programów pomocowych lub nawet skorzystało się z dofinansowania na IP w ramach Funduszu w 2021 roku. 

Na czym polega wsparcie? 

W ramach programu przyznawane są dwa rodzaje bonów:

Bon1:1500 EURO do wykorzystania w związku z opłatą za zgłoszenie znaku towarowego i wzoru przemysłowego 

Bon 2: 750 EURO do wykorzystania na opłaty patentowe

Bony zapewniają dostęp do częściowego zwrotu kosztów:

  • 90% zwrot kosztów usług wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan); 
  • 75% zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu UE; 
  • 75% zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu krajowym i regionalnym; 
  • 50% zwrot podstawowych opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za wyznaczenie oraz kolejne wyznaczenie poza UE. Opłaty za wyznaczenie uiszczane w państwach członkowskich są wyłączone, podobnie jak opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd pochodzenia; 
  • 50% zwrot opłat przed udzieleniem patentu (np. złożenie wniosku, wyszukiwanie i badanie), opłat związanych z udzieleniem patentu i publikacją na szczeblu krajowym. 

Fundusz MŚP 2022 został powołany na okres od 10 stycznia 2022 roku do 16 grudnia 2022 rokuIlość środków jest ograniczona, więc dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 

Dodatkowe informacje na temat uzyskania dofinansowania znajdziecie TUTAJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o procesie składania wniosków Ideas Powered for Business lub chcesz omówić potrzeby związane ze znakami towarowymi i projektami Twojej firmy lub działania, które są najbardziej korzystne dla ochrony Twoich praw własności intelektualnej, skontaktuj się z nami.Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ